Advert

Tank Palet özelleşmesine durdurma kararı

Tank Palet Fabrikası AYM'ye taşındı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sakarya Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Danıştay’da açtığı iptal davasında yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi üzerine, HKP Ankara İl Sekreteri Av. Doğan Erkan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Tank Palet özelleşmesine durdurma kararı
Tank Palet özelleşmesine durdurma kararı Admin
Advert


HKP Ankara İl Sekreteri Avukat Doğan Erkan, AYM’ye yaptığı başvuruda şunları belirtti:
“HUKUK DEVLETİ İLKESİ İHLAL EDİLMİŞTİR”
4046 sayılı kanunun 1. maddesinde sayılan kuruluşların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar vermek ve satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin özelleştirme yöntemlerinden hangisi ile özelleştirileceğini belirlemek hususunda görevli olan Özelleştirme Yüksek Kurulu'na ait görev ve yetkiler konusunda bizzat karar alacak makamın üst hukuk normlarında (KANUNDA) belirlenmeyerek, 1.8.2018 tarihli ve 2018/3 sayılı genelgeye ekli 1 sayılı listenin 3. numarasıyla GENELGE ile tespit edilmiş yetkiyle özelleştirme işleminin tesis edilmesi, yasaya aykırıdır ve TAM KANUNSUZLUKTUR. Hukuk devleti ilkesinin ihlalidir. (Nitekim Danıştay Savcısı da bu yönde mütalaa vermiştir).
“SOSYAL HUKUK DEVLETİ İLKESİ İHLAL EDİLMİŞTİR”
Türk Silahlı Kuvvetleri, Anayasal bir güç olup, anayasanın da, ülkenin de varlık yokluk organıdır. Bu organın bir uzvunun özelleştirilmesi, anayasal bir hukuk devletinin olmadığı, piyasalaştırılmış ve giderek ordusuz kalmış, hukukta tarifi olmayan bir amorf devlet yapısı oluşturur. Kaldı ki vatandaşların, beşeri yaşam ve toplumsal kurumların korunmadığı, ya da bu koruma görev ve yetkisinin devlet dışı özel kişilere, özellikle de yabancı ortaklı özel kişilere devredildiği ülkedeki devlet sosyal bir devlet değildir. Dolayısıyla özelleştirme işlemi Sosyal Hukuk Devleti ilkesinin de ihlalidir.
“HAK ARAMA HÜRRİYETİ İHLAL EDİLMİŞTİR”
Davaya ilk derece mahkemesi olarak bakan Danıştay 13. Dairesi, Yürütmenin Durdurulması talebimizi reddederek, etkili başvuru yolunu, etkili bir hak arama hürriyetini engellemiştir. Jabari/Türkiye kararında da AİHM, “tedbirin durdurulması” güvencesini Ankara İdare Mahkemesi sağlayamadığından, Etkili Hukuk Yoluna Başvurma Hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Açıkça Anayasaya ve yasaya aykırı işlemle, dönüşü ve telafisi imkânsız zararların oluşacağı da açık olduğundan, Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesi gerekirdi. (Nitekim bir üye Yürütmenin Durdurulması yönünde görüş ve oy ifade etmiştir). Bu nedenlerle Yürütmenin Durdurulması imkânının ortadan kaldırılması bir etkili hak arama hakkı ihlalidir.
“İKİ DERECELİ YARGILAMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR”
Danıştay dairesi bir karar vermiş, ancak bu karara itiraz yolunu kapatmış ve bunu hükme bağlamıştır. Danıştay dairesi bu kararını ilk derece mahkeme sıfatıyla vermiştir. Oysa mahkeme kararlarına karşı itiraz hakkı olması gerektiği açıktır. Bu nedenle, Yürütmenin Durdurulması Red kararını itiraz yolu kapalı olarak vermek etkili hak arama hürriyetinin bir diğer ihlalidir. Bu hakkın yerine getirilmesi için bir ilke olan iki dereceli yargılanma hakkının da ihlalidir.
HKP’nin AYM’ye sunulan dilekçenin tedbir talebi kısmında, “Başvuru konusu davaya konu özelleştirme TAM KANUNSUZLUK ve tam bir ANAYASAYA AYKIRILIK niteliğinde olup memleket için bir BEKA sorunu olduğundan, özelleştirme kararının tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Dilekçe’nin sonuç talepleri kısmında, “Hukuk Devleti ilkesinin, Tam Kanunsuzluk halinin, Sosyal Devlet ilkesinin, Hak Arama hürriyetinin, İki dereceli yargılanma hakkının ihlallerinin tespitine, Anayasa Mahkemesince İhlalleri giderecek kararlar alınmasına ve derece mahkemelerine gönderilmesine, Başvuruya konu özelleştirme işleminin TEDBİREN DURDURULMASINA karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), TSK’ye ait Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi kararına karşı Danıştay nezdinde, Özelleştirme işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava açmıştı.
Danıştay 13. Dairesi, HKP’nin yürütmeyi durdurma istemini oy çokluğu ile reddetmiş, ancak davayı esastan görmeye devam etmişti.
Özelleştirmenin iptaline yönelik dava esastan görüşüldüğü sırada Danıştay Savcısı HKP’nin başvurusunu haklı bularak özelleştirmenin işleminin iptali yönünde bir mütalaa verirken, yapılan özelleştirmenin “verimliliği” artırmayacağını vurgulamıştı.
Danıştay Savcısı mütalaada, özelleştirme kararının Savunma Sanayi Güvenliği Yasası'na aykırı olduğu ifade ederken, “MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 1. Ana Bakım Fabrikası’nın özelleştirme kapsam ve programına alınması yolundaki Karar’ın 5202 sayılı Kanun’a ve kamu yararına aykırılığı yönünde de iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir” diye de belirtmişti.

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Kıvılcımumut     2019-06-10 Helal olsun Hkp ye halkın ve vatanın çıkarları uğruna mücadele etmekte
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Fındık hırsızlarına karşı silahlı devriye
Fındık hırsızlarına karşı silahlı devriye