Niye Kaynarca'da kent konseyi kurulmuyor?
Sedat Balta

Niye Kaynarca'da kent konseyi kurulmuyor?

NİYE HER İLÇE KENT KONSEYİ KURMUYOR
Kent Konseyi il ve ilçeler düzeyinde kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma olmak üzere yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla 1997 yılından beri gündemimizde. 
Sakarya'da bazı ilçelerde kurulan kent konseyleri nedense bir çok ilçemizde henüz kurulmadı. Oysa ortak aklı ortaya çıkarmada, kent gündeminin belirlenmesinde umut olabilecek kent konseyleri işler hale getirildiğinde çok yararlı olacaktır. 
Yereldeki temel karar alıcı ve uygulayıcı mekanizmaları genelde Kent Konseyi çatısı altında örgütlenmiş yerel paydaşlardır. Kent Konseyleri, Kadın ve Gençlik Meclisleri, Çalışma Grupları, Çocuk, Engelli ve Yaşlılar Platformu gibi özel ilgi gruplarına yönelik mekanizmalarla destekleniyor. 
KENT KONSEYİ NEDİR?
Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade ediyor. 
YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI
Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,
 d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ   
Belediye başkanının çağrısı üzerine ilk toplantısını yapan kent konseyleri aşağıdaki görevleri yapar.
 a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
 c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
 ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
 d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
 e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
 f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
 g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
   ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
 h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.
KİMLERDEN OLUŞUYOR
Ortak aklı ortaya çıkaracak, kentine sahip çıkma, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasında yararlı olacak kent konseyleri her ilçemizde kurulmalıdır.  
 Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, belediye başkanı veya temsilcisi, sayısı onu geçmemek üzere ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,belediye meclisi temsilcileri, muhtarların yüzde 10'u, siyasal parti temsilcileri, üniversiteden üye, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri.
Belediye başkanları kent konseyi kurma görevlerini yerine getirerek, şeffaf ve demokratik olduklarını göstermelidir...(18 Nisan 2018 Çarşamba)

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ambulans ile otomobil  çarpıştı
Ambulans ile otomobil çarpıştı
Bilim Kurulu üyelerinden flaş açıklama
Bilim Kurulu üyelerinden flaş açıklama